0532 722 86 33

Toprak Düzenleyici

Leonardit Toprak Düzenleyici kullanmak, ülkemiz tarımı için önemli bir ihtiyaçtır.

Toprak Düzenleyici Hakkında Kısa Birkaç Bilgi vermek istedik.

Toprak dünya üzerinde öyle ya da böyle tüm canlıların bağlı olduğu en değerli mal varlığımızdır. Oldukça kıymetlidir.

Doğa sürekli bir dengeleme faaliyeti içerisindedir. Yaşam için, tüm etki ve tepki aktivitelerini barındıracak şekilde en konforlu koşulların sürdürülmesini sağlar. Bu dengeleme güçleri kimyasal bir aşındırma sürecisini meydana getirir. Bu güç ve mikroskobik yaşamın ayrıntılı seviyede işlemesi sayesinde kayalar ve yaşan tüm canlılar, mineral maddeler, organik maddeler, su ve değişen oranlarda hava karışımını üretmek için ayrışma sürecine girerler. Bu karışım toprak olarak adlandırılır.

Toprak mineralleri ve içerikleri değişen oranlarda suda çözünürler. Bunlar suyun akışkanlığıyla ve farklı toprak düzeylerinin oluşumuna denen olan doğal toprak şekillendirici güçlerle hareket ederler, yer değiştirirler. Değişik toprak düzeylerinde toprak parçacıkları boyut olarak ve aynı zamanda da farklı çeşitlilikle bir araya toplanırlar.

Topraktaki temel minerallerin havanın etkisiyle değişmesi gibi, elementler de yeni ve renkli bileşenlere dönüşürler. Gevşekçe yığılmış olan yapı toprağın “atmosfer”ini oluşturan sıvı ve havayı içeren boşluklarla dolar. Bu atmosfer büyük kimyasal değişimlerin meydana geldiği yerdir ve bu ortam çeşitli yaşam döngülerinin sınırlı miktardaki besin için rekabet etme olanağının artmasını sağlar.

Bitki kökleri, bakteriler, mantarlar (fungi) ve küçük canlılar bu atmosferin en üst seviyesinde bolca bulunurlar. Toprakta ne bir başlangıç ne de bir son vardır; sürekli bir devamlılık vardır. Doğumun, büyümenin, üremenin, bozulmanın, ölümün, çürümenin ve yeniden doğumun yani hayatın bir formundan diğer bir formuna sürekli olarak bir değişimin olması söz konusudur.

Tüm toprak canlıları ve bitkiler yaşan döngülerini tamamladıkları zaman organik maddeler ayrışmaya ve toprağın en üst tabakasıyla birleşmeye başlar ve zamanla toprak formuna dönüşür. Tüm toprak fiziksel ve kimyasal çevrenin ve biyolojik toplumun içerildiği bir ekosistemin parçasıdır. Toprak içerinde bulunan hayvanlar, böcekler, mikroorganizmalar yaşamın devam etmesinde ve besin döngüsünün devamlılığında önemli rol oynarlar. Bakteri gibi toprak mikroorganizmaları organik maddelerin ayrışmasını sağlarlar. Eğer bu dönüşüm olmasaydı, organik yaşam döngüsü için gerekli olan besin de olmazdı. Organik maddeleri ayrıştıran bu organizmalara “ayrıştırıcılar” denir ve bunlar toprağın verimliliğinden sorumludurlar. Bu yüzden toprak düzenleyici kullanmak ihtiyacı doğmaktadır.