0532 722 86 33

Hümik Asit

Hümik Asit Nedir

Hümik Asit

Hümik Asit , aslında topraktaki organik maddelerin ana içeriği olan humustur.


Humik Asit, humusun en aktif maddesidir. Günümüzde her geçen gün artan kimyasal gübre kullanımı, humusun hızla tükenmesine neden olmuştur. Oysaki humus, gübrelerin alımını kolaylaştıran en önemli maddedir. Bu problemi çözmek için son yıllarda humik asit (humik fulvuik) uygulamalarına başlanmıştır.


HÜMiK ASiTiN EN BASiT ÜRETiM ŞEKLiNi ANLATAN ViDEOMUZU ALTTAKi PLAY TUŞUNA BASARAK iZLEYEBiLiRSiNiZ.

Toprak, canlı-cansız yada çürümüş (dekompoze) olan tüm organik maddeleri içeren bir organik maddedir. Tamamen çürümüş organik yapılar HUMUS olarak adlandırılır. En iyi humus kaynağı dekompoze olmuş bitki yada kompost materyalleridir. Yüksek humik asit içeriğine sahip humatlar da uzun süreli ve iyi bir humus kaynağıdır. Wikipedia ya göre hümik asitler veya humus, kısmen veya tamamı ile çürümüş bitki veya hayvan artıklarının oluşturduğu siyah veya koyu kahverenkli maddelerdir. Humik maddeleri üç ana gruba ayırabiliriz : Fulvuik, Humik ve Humin.

Hümik Asit Faydaları konusundaki özet bilgiler aşağıdaki şekildedir :

Yapılan araştırmalara göre toprağın verimliliği içinde bulunan hümik asitle orantılı şekilde belirlenmektedir. Bu asitlerin en önemli özelliği çözünemez metal iyonlarını, hidroksit ve oksitleri gerektiği zaman bitkilere yavaşça ve sürekli olarak verme yeteneğinin olmasıdır. Bu nedenle yararları üç farklı sınıflandırmayla değerlendirilir.

Hümik Asit Fiziksel Faydaları

 • Toprağın yapısını düzelterek, kil mineralleriyle birleşip toprağı tanecikli bir yapıya getirir. Toprağın hava ve su geçirgenliğini artırır, gevşeklik ve işlenme özelliği yükselir ve topaklanma önlenir. Verimsiz olan killi toprakların parçalanmasını sağlar ve toprağı verimli hale getirir. Sıkışan toprağı engelleyerek, kabarık olmasını ve hava almasına yardımcı olur.
 • Toprağın havalanma özelliği arttığından, köklerin havalanmasını sağlar. Yorgun toprağın gençleşmesine yardımcı olur.
 • Hümik asit kendi ağırlığının yaklaşık 20 katı kadar su tutabildiğinden, toprağın su tutma özelliğini arttırır. Su miktarını dengeler, bitkinin kuraklığa karşı direncini arttırır, kurak bölgelerde verimi yükseltir. Az suyla verimli bir sulama yapılmasını sağlar.
 • Tohum yatağı şartlarının uygun olmasına yardımcı olur.
 • Toprağın içindeki küçük parçacıkları birleştirip, topraktaki çatlamayı engeller ve erozyona engel olur.
 • Toprak rengini koyulaştırdığından, güneşten yararlanma özelliğini arttırır.

Hümik Asit Kimyasal Faydaları

 • Bazik ve asidik özellikleri olan toprakları nötralize eder. Fazla miktardaki kireç ve tuzluluk oranını giderir ve pH dengesini ayarlar.
 • Suda çözünen inorganik gübreleri köklerde tutar ve ihtiyaç oldukça serbest bırakır. Kök çevresinde olan besinlerin yıkanarak uzaklaşmalarına engel olur. Fazla gübreyi toprağa yavaş verdiğinden, devamlı verimli olan toprak yapısını sağlar. Fazla gübreleme nedeniyle oluşacak zararları engeller.
 • Toprakta iyon değişimi kapasitesini yüksek seviyeye çıkarır.Toprak parçacıklarının tuttuğu, bitkinin alamadığı besin maddelerini serbest hale getirerek, bitki tarafından kullanılmasını sağlar.
 • Kimyasal olarak aktiftir ve toprakta olan mineralleri, metalleri, organikleri çözünebilir ya da çözünemez kompleksler olarak oluşturma özelliğine sahiptir. Bu şekilde bitkilere gereken besinleri hazır bekletir.Toprakta olan azotu arttırır, demir eksikliğinin giderilmesini sağlar.
 • Alkali ortamda toprakta bulunan metal oksitlerin iyonlarını kullanarak, organik metal kompleksler meydana getirir.
 • Toprakta olan kireç içindeki karbondioksiti serbest hale getirir, bunun fotosentezde kullanılmasını sağlar.
 • Toprakta bulunan izelementleri, potasyum, fosfor, azot, demir ve çinko gibi besinlerin bitkiler tarafından yüksek düzeyde emilimini sağlar.
 • Bitki gelişiminde gerekli olan mineraller bakımından zengindir.
 • Toprağın zehirli, kirletici ve zararlı maddelerden temizlenmesine yardımcı olur.

Hümik Asit Biyolojik Faydaları

 • Hücre bölünmesini hızlandırdığından, bitkilerin gelişmesine ve hızla büyümesine yardımcı olur. Ayrıca fidelerin büyümelerini destekler.
 • Kök gelişimini hızlandırır, onların kuvvetlenmesini sağlar. Köklerin uzunlamasına gelişmesine yardımcı olur. Bu sebeple bitkinin daha fazla besin almasını sağlar.
 • Tohum çimlenmesini hızlandırır, bitkinin canlı kalmasını sağlar.
 • Meyvelerin hücre duvarı kalınlığını arttırır, depolanma süresinin uzamasına ve raf ömrünün artmasına yardımcı olur.
 • Ürünler daha kaliteli olur. Hem dış görünüşleri, hem de besin değerleri yüksek olur. Hümik asit kullanıldığında topraktan alınan verim artar, elde edilen ürünler besleyici ve sağlıklı olur.

Hümik Asit Fiyatları

Leonardit bazlı Hümik Asit Fiyatları %15 lik ürünler için piyasada yakın rakamlarda seyretmektedir.

20 lt. bidon başına üreticiler ortalama 1200 TL fiyat talep ediyorlar. Toprak düzenleyici olarak Zeolit Klinoptilolit hakkında bilgi almak için tıklayabilirsiniz. Hümik Asit fiyatlarında Alt ve üst değerler arasında uçurum yoktur. Hümik Asit fiyatı bilgisi araştırıldığında birbirine yakın ve tutarlı bilgiler toplarsınız.

Doğal Kaynak olarak Humik Asit % oranları :

Leonardit : 40 - 90
Torf : 10 - 30
Saprofel Torf : 10 - 20
Linyit katmanları : 10 - 30
Hayvan gübresi : 5 - 15
Kompost : 2 - 5
Toprak : 1 - 5
Arıtma Çamuru : 1 - 5
Taş Kömürü : 0 - 1

Hümik Asit
20 Lt. Hümik Asit Perakende Fiyatımız : 999 TL !

(Kdv ve Nakliye hariçtir. Adetli alımlarınız için bizi arayarak özel fiyat talep ediniz.)

HÜMİK ASiT KİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI AŞAĞIDAKİ GiBiDiR :
hümik asit analiz
hümik asit analiz sonucu

Hümik Asit tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bütün bitki ürünlerinde kullanılabilen bir üründür. Kullanımı basit etkileri son derece olumludur. Hümik Asit Kullanımı nasıldır sorusunun cevabı olarak aşağıdaki tabloyu inceleyebiliriz. Hümik Asit Kullanım Şekli, en yaygın deneyimlerle aşağıdaki şekildedir. Potasyum Humat hakkında bilgi almak için tıklayabilirsiniz. Hakkımızda ve İletişim sayfalarımıza da tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KULLANIM YERLERİ UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI

TARLA BİTKİLERİ: Şeker Pancarı, Mısır, Pamuk, BuğdaySoya, Patates, Ayçiçeği vb.

Topraktan: Ekim öncesi tohum yatağına veya sonra kök bölgesine banda uygulanır.

Yapraktan: Vejatif gelişme döneminde bitkilerin yaprakları tamamen ıslanacak miktarda akşamüstü püskürtülerek uygulanır.

SEBZELER / SERABİTKİLERİ: Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar, Kabak, karpuz, Soğan, Kereviz, Havuç, Marul, Lahana, Sarımsak, Karnıbahar vs.

Topraktan: Dikim öncesi fide yastığına veya sonra kök bölgesine banda uygulanır.

Yapraktan: Vejatif gelişme döneminde bitkilerin yaprakları tamamen ıslanacak miktarda akşamüstü püskürtülerek uygulanır.

SÜS BİTKİLERİ

Topraktan: Ekim öncesi tohum yatağına veya sonra kök bölgesine banda uygulanır.

Yapraktan: Vejatif gelişme döneminde bitkilerin yaprakları tamamen ıslanacak miktarda akşamüstü püskürtülerek uygulanır.

ÇİM

Topraktan: Ekim öncesi tohum yatağına veya sonra sulama suyuyla uygulanır.

FİDE

Topraktan: Tohum ekimi öncesi fide tavasına toprakla karıştırılarak uygulanır. Fideliklerin sulanmasında 100 LT suya 150 ml uygulanır.

Fidelerin Şaşırtılması Sırasında: 100 Lt suya 150 ml konur, fide kökları hazırlanan solüsyona batırılarak dikilir.

MEYVE AĞAÇLARI, BAĞ, ZEYTİN, NARENCİYE

Toprakran: Erken ilkbaharda taç izdüşümüne veya diğer zamanlarda kök bölgesine verilir. Uygulama miktarı, 1 yaşındaki ağaçlarda 100 ml den başlayarak yaş artışına paralel olarak artar.

Yapraktan: Tomurcuk ve çiçeklenme dönemine kadar veya meyve oluşum döneminde ağaçların yaprakları tamamen ıslanacak miktarda akşamüstü püskürtülerek uygulanır.

KÜÇÜK TANELİ TOHUMLAR

Ekim öncesi önerilen müktarda, tohumları tamamen ıslatacak miktarda suya ilave edilir. Sonra tohumları karıştırılarak üzerine püskürtülür. Daha sonra tohumlar kurutularak ekim yapılır.