0532 722 86 33

Potasyum Humat

Potasyum Humat, eşi benzeri olmayan mükemmel bir toprak ıslah edicidir.

Potasyum Humat Nedir ?


Diğer adıyla K-Humat, toprak ıslahı için muhteşem bir ürün olup, içindeki yüksek miktarda hümik ve fulvuik asitin yanısıra bileşimindeki potasyum ile toprağa ve bitkiye hayat verir. Biz Ürgüb Tarım Ltd. Şti. olarak, Sprey Kurutucu ile kurutma yapıyoruz, damlama sistemlerinizi bozmaması için bu detay çok önemlidir.Potasyum Humat
Potasyum Humat 25 kg Çuval


Potasyum Humat Toz
Potasyum Humat 10 kg toz ürün plastik kovada (Yüksek Adetli satışlarda hazırlanır)


Potasyum Humat MikroGranül

Potasyum Humat Mikrogranül


ÜRÜN TESTİNİ İZLEMEK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ YOUTUBE ÇERÇEVESİNDE GÖRÜNEN PLAY TUŞUNA BASINIZ


ÜRÜN ANALiZ RAPORUMUZU AŞAĞIDA İNCELEYEBİLİRSİNİZ

potasyum humat analiz

Potasyum Humat Analiz Raporu Ön Sayfa

k humat analiz

Potasyum Humat Analiz Raporu Organik Madde ve Hümik Asit Değerleri

Potasyum Humat, toprağa verilen her türlü besin maddesinin ve topraktaki tüm element ile izelementlerin bitkiler tarafından kolay bir şekilde alınmasını sağlar. Toprağın asitlik (pH) derecesini düzenleyerek besin maddelerini toprakta daha iyi tutunmasını ve bitkilerin faydalanmasını sağlar. Gübrelerin toprakta çözünmesini hızlandırır. Toprağa hayat verir. Wikipedia ya göre potasyum humat, hümik asitlerin alkaliler ile işlenmesi ile sodyum ve potasyum humatları elde etmiştir.

Tarım ekonomisini geliştirmenin toprak humusu oluşturmaktan ve doğal süreçleri arttırmaktan daha iyi bir yolu yoktur. Mikrobiyal aktivite olarak, uzun bir yaşam süresi boyunca sürdürülebilir. Süper leonarditten elde edilen bu ürün, alkalin, karboksilik ve fenolik gruplar açısından zengin, doğada aromatiktir ve biyolojik aktivite için elverişli koşullar sağlar, kimyasal reaksiyonlar ve toprağın fiziksel gelişimi için oldukça elverişlidir. Bunun gibi doğal hümik Asitlerin birikme seviyesi gübre verimliliğini arttırdığı için, bu durum ticari gübrelere olan ihtiyacı azaltmaktadır. Bunun kullanımı, içinde bulunduğu gübre ve böcek ilaçlarının akifer ve yüzey sularına sızmasını azaltmaktadır. Bu şekilde Hümik Asitler kullanarak, yetiştiriciler yavaş yavaş toplam mahsul veriminin iyileştirilmesine ek olarak uygulama makrosu ve mikrobesin gübreleri uygulamasını azaltmakta ve kaliteli tarım yapabilmektedir. Kahverengi/siyah süper leonarditten türetilen ve karboksilik ve fenolik bakımından zengin hümik Asit tuzudur. Yapısı aşağıdaki şekildedir.

Hümik Asitin Yapısı

Hümik Asitin Yapısı

Potasyum Humat / Hümik Asit bitki büyümesini doğrudan ve dolaylı olarak etkiler. Bitki büyümesindeki metabolik aktivitesinden kaynaklanan doğrudan etkileri ile, bitki yetiştiriciliği sırasında toprak sağlığının yanı sıra çevre kalitesini de artırır. Hümik maddeler en yaygın olan doğal ürünlerdir. Toprakta oluşan kompleks ligandlar, Antarktika'da bile tespit edilmiştir. “Humus” kelimesi, Roma uygarlığından gelmektedir. Daha sonra bu terim, toprak organik maddesini ve kompostunu belirtmek için kullanılmıştır.

Kökeni ve kimyasal doğası ile ilgili ilk çalışma asit çözeltisi 1839'da Sprengel tarafından gerçekleştirilmiştir. Hümik asidin asidik doğası üzerine kapsamlı bir çalışmanın sonucu olarak humusa en önemli yararı olduğu düşünülüyor. Hümik Asit İsveçli araştırmacı Berzelius tarafından genişletildi. Çok konsantre bir humus şeklidir. Bir turba malzemesidir, hHümik Asit ile potasyum içeren üründür. En iyi hümik Asit kaynağı ve hammaddesi, gübre olarak da kullanılan, içeriği son derece yüksek olan süper leonardittir. Leonardit hakkında bilgi almak için ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Humifikasyon, organik değişmenin doğal sürecidir. Önemli mikroorganizmalar ve bitki ve hayvan kalıntıları, jeo-mikrobiyolojik mekanizmalar ile hümik maddelere dönüştürülür. Kompost, hümik Asitlerden oluşan bir ara üründür, hümik maddeler ve kısmen ayrışmış organik maddeler gibi dönüşüm süreci devam etmektedir. Aşağıdaki fotoğraf aslında potasyum humat’ın işlevini bizlere çok açık bir şekilde anlatmaktadır. Hakkımızda ve İletişim sayfalarımıza da tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 Köklendirici olarak Potasyum Humat

Köklendirici olarak Potasyum Humat


Huminler, Potasyum hidroksit tarafından çözünerek elde edilir. Leonarditten Hümik Asit çıkarmak için üreticiler, leonarditi uzun yıllardan beri potasyum hidroksit ile çözmektedirler, pH 8 ila 12 arasında, bir alkali asit ekleme ürünü ortaya çıktığı için bu bir tuz olarak düşünülmektedir, bu nedenle “humat” kelimesi daha uygun jargon olarak seçilmiştir.

Toprağın verimi farklı şekillerde artar. Hümik Asitlerin varlığı toprak için çok önemlidir. Organik madde bakımından çok fakir olduklarında topraklar verimsizleşit. Hümik asidin önemli rolü, metal iyonları yeteneğidir, bu sayede toprak, hümik Asit ile kompleks oluşturur ve mikrobesin iyonları, aynı derecede olmamakla birlikte yapabileceği birçok sentetik kenetleme maddesi ile hümik Asit toprağa bağlandığından, kolloidal yüzey, kolayca süzülmez ve toprak hümik Asit ile ağır metal (bakır ve çinko) minerallerin emilimini (örneğin goetit ve silika) gerçekleştirebilir. Diğer yandan Potasyum Humat / Hümik Asitler biyolojik atıklarla topraklara ucuz bir şekilde dahil edilir Gübre ve ortaya çıkan organik maddelerle toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmesi sağlanır.

Sonuç olarak Potasyum Humat / Hümik Asit, ekonomik ve etkili bir toprak düzenleme çözümü sunar. Çevre sorunlarını azaltır, Sıvının toksisitesini azaltır gıda bitkilerinde gübrelerin çözünmemesi ve toprak stresi sorununu önler. Potasyum Humat / Hümik Asit bitki üretimini arttırır ve bitkiler daha fazla besin ve vitamin emer. Potasyum Humat hastalık ve zararlılara karşı ürün direnci güçlendirir. Potasyum Humat / Hümik Asit uygulaması toprak yapısını iyileştirir ve toprağa ekilen ürünlerin verimini arttırır. Bu özellikle toprağa yardım ettiği için kuraklık koşullarında suyu tutmak hususunda çok önemlidir Toprağın güneş emilimini artırır, toprağın havalanmasını artırır, Ayrıca, toprak sağlığını iyileştirmek için sentetik gübrelerin daha iyi verimlik sağlamasına imkan verir.

Potasyum Humat'ın Faydaları Nelerdir ?
Yorulmuş ve yıpranmış toprakların verimi çok düşer, problemler artar. Verimliliği azalan problemli toprakları iyileştirebilmek için, yapısını düzeltecek, faydalı içeriğini zenginleştirecek ve toprağı güçlendirecek ürünlerle desteklemek gerekir. Toprağa verilecek materyaller, kaliteli ve yeterli üretim yapılabilmesinin şartıdır. Potasyum Humat, toprağı düzenleyen, yapısını iyileştiren, verimini ve kalitesini arttıran en önemli üründür. Potasyum Humat, üründe kaliteyi ve verimi %50, %60, %70 kadar oranlarda yükseltir. Potasyum Humat kullanıldığında, topraklardaki organik madde oranı yükselmekte; özellikle de problemli, yorulmuş ve yıpranmış topraklar iyileştirilerek ıslah edilmektedir. Sıkı toprak gevşemekte, su tutuculuk özelliği artmaktadır. Toprağın pH dengesi düzelmekte, içeriğindeki potasyum ve hümik asit ile toprakta zenginleşme sağlamaktadır. Zeolit Klinoptilolit toprak düzenleyici hakkında bilgi alabilirsiniz.

Özetle Potasyum humat;
 • Toprağın yüksek pH derecesini ve organik madde seviyesini düzenler, toprağı ıslah eder.
 • Sert toprağı yumuşatır, toprağa kolay işlenebilir özellik kazandırır.
 • Toprakta faydalı mikroorganizmaların çoğalmasına ve faaliyet yürütmesine ortam hazırlar.
 • Topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi düzenler, arttırır.
 • Toprakta iyon alışverişini arttırır, Toprakta tutulan fosfor, kalsiyum ve diğer bitki besin maddelerini serbest hale getirir.
 • Toprakta sıkılığı giderir, bitkinin gelişmesi için en iyi ortamı hazırlar.
 • Taban ve üst gübrelemelerde gübreden yararlanma özelliğini arttırır, gübre maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürür.
 • Topraktaki fosfor ve potasyum gibi makro elementler ile, demir, çinko gibi mikro elementlerin bitkiler tarafından kolay alınmasını sağlar.
 • İçeriğindeki yoğun hümik asit sayesinde bitkilerin hastalık ve zirai zararlara karşı direncini arttırır.
 • Toprak işlemede sağladığı kolaylıktan ötürü, tarım makinelerinizin yakıt tasarrufunda büyük rol alır.
 • Topraktaki fazla rutubetin bertaraf edilmesi sonucunda çok önemli mantari hastalıkların azaltılmasında etkin rol oynar.
 • Toprakta oluşan sertleşmeyi çözer, bitkilerin daha kolay köklenmesini sağlar.
 • Suyun ve Havanın toprak içinde hareketini düzenler ve bitkinin istifadesine sunar.
 • Toprakta aşırı halde bulunan besin maddelerini parçalayarak bitkiler tarafından alınmalarını sağlar. Demir iyonlarını ve diğer besin maddelerini serbest hale getirerek bitkiye kullanışlı hale getirir, klorozu önler.
 • Toprakta iyon alışverişini artırarak kil minarelerince tutulan fosfor, kalsiyum ve iz elementlerini serbest hale getirir ve bitkilerce kullanılmasını sağlar.
 • Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzenler ve bitkilerin daha sağlıklı, güçlü gelişmelerini sağlar. Böylece kaliteyi ve verimi artırır. Ayrıca hasattan sonra da iyileşmenin muhafazasını sağlar.