ZEOLiT

Zeolit nedir?

Zeolit Organik kökenli olan tortul kayaçların üretimidir.

doğal zeolit


TANITIM ViDEOMUZU ALTTAKi YOUTUBE PLAY TUŞUNA BASARAK iZLEYEBiLiRSiNiZ.


Zeolit pratik anlamda endüstrinin birçok dalında farklı amaçlarla ve tarımda da yine çok amaçlı olarak kullanılan bir madendir.. Uzun yıllar süren bir başkalaşım sonucunda ortaya çıkan bir kayaçtır. Wikipedia kaynağına göre ise Zeolit , kristal yapıda hidrasyona uğramış alüminyum silikatlardır.
Milyonlarca yıl önce, volkanların patlaması ile ortaya çıkan kül ve lavların, göl veya deniz suları ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşmuşlardır. Zeolitlerin oluşumu sırasındaki sıcaklık - jeolojik konum - su/kül oranı gibi değişiklikler, onların kompozisyonlarına benzersiz özellikler katar. Farklı kompozisyonlara sahip 42 zeolit türü vardır. Klinoptilolit, endüstriyel boyutta en çok kullanılan ve en fazla ticari öneme sahip türüdür. Balıkesir havzasında bulunan Klinoptilolit %95 saflık oranına sahiptir. Hümik Asit sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kafes şeklindeki yapısı, iyon değişimi ve kimyasal reaksiyonlar için geniş iç ve dış yüzey alanı oluşturmaktadır. İçindeki gözenekler hacminin %50’sini kaplar. Bu gözenekler moleküler elek işlevi görürler. Zeolitler doğal olarak negatif yüklüdür ve yüksek iyon değiştirme kapasitesine sahiptir. Gözenekli yapısı ve yüksek iyon değiştirme kapasitesi sayesinde birçok çeşit gazı ve kokuyu; suyu ve nemi; petrokimyasal maddeleri, düşük düzeyde radyoaktif elementleri, amonyumu, toksinleri, ağır metalleri ve pek çok solüsyonu tutma ve soğurma özelliğine sahiptir. Çevre dostu yapısı ve düşük maliyeti ile zeolit (klinoptilolit) günümüzde birçok endüstriyel alanda ve çeşitli çevre projelerinde kullanılmaktadır. Potasyum Humat sayfamıza bakabilirsiniz.

Zeolit Fiyat bilgileri çok değişkendir. Bu bilgiler üreticiden üreticiye, bayiden bayiye farklılıklar göstermektedir. Ancak buna rağmen bu madenin oluşmuş bir piyasası ve fiyat aralığı elbette vardır. Satınalma kararı verirken, edindiğiniz en düşük Zeolit Fiyatı bilgisine göre karar vermek Sizi her zaman avantajlı kılmayacaktır. Herşeyden önce, satın alacağınız Zeolitin organik olduğuna, sentetik zeolit olmadığına muhakkak dikkat ediniz. Leonardit için anasayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Hakkımızda ve İletişim sayfalarımıza da tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Zeolit son yıllarda çok aranan bir maden olmuştur.

Zeolit Taşı şeklinde de dillendirilen bu mucize volkanik ürünün birçok kullanım alanı vardır. Aşağıda bunları birlikte inceleyelim.

Zeolit Kullanım alanları

 • Tarımda toprak düzenleyici, su tutucu, havalandırıcı, Peyzaj ve bahçe düzenlemesi için kullanılır.
 • Hayvancılıkta yem katkı maddesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan altlığı olarak kullanılır.
 • Arıtma alanında Mekanik ve kimyasal filtreleme hammaddesidir.
 • Havuz ve SPA alanında filtre malzemesi olarak kullanılır.
 • Evcil hayvan beslemede Akvaryum malzemesi, Kedi kumu olarak kullanılır.
 • İnşaat sektöründe çimento üretiminde kullanılması, yüksek silis içermeleri nedeniyle betonun katılaşma sürecinde açığa çıkan kirecin nötrleşmesini sağlayabilmektedir. Asfalt betonunda filler ve agrega malzemesi olarak kullanılmaktadır.
 • Temizlik alanında ; Çevre kirlenmesi nedeniyle deterjanlarda fosfat kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmaktadır. Bu yüzden deterjan katkı maddesi olarak fosfatlarının yerine kullanılmaktadır.
 • Tekstil sektöründe; Reaktif tekstil boyarmaddelerinin kolonda adsorpsiyon yolu ile giderilmesi amacıyla kullanılır.
 • Sebze ve meyvelerin taşınması ve depolanması
 • Kağıt sektöründe ; Talk, yumuşaklığı, tane boyu, mürekkep emme özelliği ve suda erime özelliği nedeni ile kağıt sanayinde rahatça kullanılabilmektedir. Ancak kullanılacak talkın CaCO3 oranı % 2-5'ten fazla olmamalı ve başka mineral içermemelidir.
 • Enerji alanında kullanım alanı zengindir; şöyle ki :
  • Kömür ihtiyacının gün geçtikçe artması kaliteli ve kolay işletilebilir rezervlerin azalması, çok derinde bulunan veya kükürtçe zengin kömür yataklarının işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tür yataklarda, kömür yer altında yakılarak gazlaştırılır ve elektrik enerjisine çevrilir. Bu alanda kömürün yer altında yakılabilmesi için gerekli oksijenin üretilmesinde ve yanma sırasında oluşan SO2'nin yanında patlayıcı özellikteki azotoksit ve hidrokarbonların temizlenmesinde kullanılabilmektedir. Ancak yaygın değildir.
  • Doğal Gazların Saflaştırılması; 1969 yılından beri kirli veya saf olmayan doğal gazlarından CO2'in uzaklaştırılmasında kullanılır.
  • Güneş Enerjisinden Faydalanma sıcaklığa bağlı olarak su verip alma özelliklerinden yararlanarak, klinoptilolit ve şabazit üzerinde yapılan uygulamalarda, küçük yapıların ısıtılması ve klimatize edilmesi, diğer bir deyişle, güneş enerjisinin transferinde ısı değiştirici olarak kullanılması mümkün görülmektedir.
  • Petrol Ürünleri Üretimi Burada genellikle, adsorbsiyon kapasiteleri ve etkin gözenek çapları doğal olanına göre daha yüksek olan sentetik ürünler kullanılmakla birlikte petrol ve gaz içeren alanların aranması ve paleoortam koşullarının belirlenmesinde önemli bilgiler veren doğal malzemeler, petrol ve gaz üretimi ile bunların rafinasyonunda bazı özel uygulamalarda kullanılabilmektedir. Tabii gazlardan su ve CO2 mordenit, şabazit ve klinoptilolit kullanılarak ayrılmaktadır. Ayrıca doğal üründen petrol rafinasyonunda yararlanılabilecek nitelikte katalizörler üretilmiştir.
 • Sağlık alanında ise içinde bulunan doğal mineraller doğal detoks kaynağı olarak kullanılır. 800 yıldan fazla zamandır Asyalılar bunu sağlık, zindelik ve uzun bir yaşam için kullanmaktadır. Ayrıca toksin bağlayıcı, pudra malzemesi olarak da kullanılır.
 • Su ürünü yetiştiriciliğinde; canlı balık taşımacılığı ve su kültür ortamlarında ihtiyaç duyulan oksijence zengin hava akımının temininde de yararlanılmaktadır.
 • Kimyada katalizör olarak da kullanılır.
 • Akvaryum filtrasyon malzemesi olarak etkili biçimde kullanılmaktadır.
 • Radyoaktif Atıkların Temizlenmesi alanında ise Nükleer santral atıklarında bulunan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olan Sr90, Cs137, Co60, Ca45 gibi izotoplar, zeolitlerle tutulabilmektedirler. Böylece atık sudan alınan radyoaktif atıklar, bu ürünle birlikte gömülerek zararsız hale getirilmektedir.

25 Kg Çuval Zeolit

zeolit

1 Ton ve üzeri Çuval veya dökme zeolit

1 ton ve üzerindeki talepleriniz için indirimli fiyatlarımızı sorunuz.